1. Utilitza cometes per cercar una frase exacta o recerca explicita.
Aquest és un tip molt conegut, és un simple truc: la recerca d’una frase entre cometes produirà només les pàgines amb les mateixes paraules que busques. És un dels tips de recerques més importants, especialment útil si estàs tractant de trobar resultats amb una frase específica.
Per exemple, si voleu cercar seguretat informàtica, a la frase cercada, agrega cometes dobles i veuràs el canvi.

2. Excloure paraules utilitzant el signe menys.
Suposem que vols buscar contingut sobre aquest bloc, però vols excloure els resultats en on aparegui el terme virus, per a això només cal utilitzar el signe – abans de la paraula que voleu excloure.
Exemple: 1000 tips informàtics -virus

3. Paraules en text, títol i URL
Si vols trobar una pàgina web en la qual apareix un terme en el text d’aquesta pàgina i un altre terme apareix en una altra part de la pàgina, com el títol o URL, escriu en aquest primera paraula seguida de: seguida immediatament per l’altre terme.
Així: antivirus: aisi.cat