Assistència tècnica informàtica
periòdica
d’entorns i equips

Comprovi el següents punts

☐ Aplica polítiques d’usuaris i de seguretat?
☐ Aplica una política de còpies de seguretat programades?
☐ Comprova periòdicament si és poden recuperar?
☐ Te l’antivirus a l’última versió?
☐ Revisa periòdicament que no tingui troians?

Si ha marcat que si,
no continuï lleguin.

a “vida” dels equips que conformen els sistemes tècnics és limitada i durant aquest temps es troben sotmesos a un procés d’envelliment i degradació a causa del mateix ús, les condicions ambientals i l’obsolescència tècnica i funcional, originada pels avenços tecnològics o nous requeriments d’ús de les empreses i dels usuaris.

Per tal d’allargar la vida útil dels seu equips informàtics des d’Aisi ús oferim el servei de manteniment periòdic tant predictiu, preventiu com correctiu amb importants avantatges per l’usuari.

Manteniment predictiu i preventiu

El manteniment predictiu i preventiu es basa a  anticipar-se a l’avaria abans que els seus equips deixin de funcionar en condicions òptimes, reduint costos de manteniment correctiu i els derivats d’aturades inesperades.

Aquest tipus de manteniment es realitza periòdicament de manera programada.

Manteniment correctiu

El manteniment correctiu és realitza quan tenim una avaria/ incidència no programada, el més important en aquests casos és estar el mínim temps parat, per tant, des d’Aisi prioritzem el temps de resposta.

El manteniment preventiu i predictiu disminueix el nombre d’incidències correctives de manera molt significativa, el que significa menys parades per tant més productivitat.

Avantatges de contractar el nostre servei de manteniment periòdic

Gaudeixi d’un seguit d’avantatges com som, prioritat davant de qualsevol anomalia, facturació per fraccions de ¼ d’Hora, assistències remotes sense càrrec, comprovacions funcionals i de seguretat remotament, etc.