Amb el Servei d’Assistència Tècnica On-Line li oferim un temps de resposta més ràpid i sense desplaçaments, davant de qualsevol problema informàtic que se li presenti. La tarifa d’aquest tipus d’assistència tècnica és més econòmica que l’assistència presencial tradicional.
Per tal de gaudir d’aquest nou servei, no s’ha d’instal·lar cap tipus de software ni driver en el seu ordinador, només cal disposar d’una connexió a internet (com més ràpida millor).
Malauradament, no tots el problemes es poden solucionar per aquest sistema, és per això que només es cobraran els serveis resolts, entenent que si no es pot solucionar és perquè es requereix la presència física del personal tècnic a les seves oficines i, per tant, s’obrirà un parte de reparació.
El servei SAT Online serà facturat en fraccions de 15 minuts a 9,00€, i amb un establiment de connexió de 12,00 € (IVA no inclòs).
Si està d’acord amb les condicions i tarifes d’aquest servei premi sobre la icona i segueixi les instruccions.