Aisi – Aplicacions I Serveis Informàtics és una empresa creada el 1993 per tal de donar serveis informàtics a empreses de qualsevol sector, en tot el que fa referència a l’instal·lació i manteniment de hardware i xarxes locals, i a la instal.lació de software de gestió, amb aplicatius <span id=”spellCheckers0_4_estandars” class=”corrected_word”>estàndards</span> i/o a mida com a base de la gestió o complimentant dels <span id=”spellCheckers0_1_aplicatius” class=”highlight”>aplicatius </span><span id=”spellCheckers0_4_estandars” class=”corrected_word”>estàndards</span>.

Des del nostre servei tècnic, els hi oferim tot tipus de serveis especialitzats tant a nivell d’instal.lació, manteniment de xarxes i seguretat informàtica.  Una eficaç gestió de la seguretat fa estalviar temps i diners repercutint directament sobre la fiabilitat i rendibilitat de la instal.lació fent-la més productiva a l’empresa usuària.

Un bon manteniment de la instal.lació, tant a nivell predictiu com preventiu, fa estalviar accions correctives que comporten parades no programades i creant més rendibilitat a l’empresa.

&nbsp;}